การออกแบบ สะพานพระพุทธยอดฟ้า

ลักษณะสะพานมีรูปเหมือนลูกศร ปลายศรชี้ไปทางฝั่งธนบุรีสอดคล้องกับพระราชลัญจกรประจำพระองค์ คือ พระแสงศร ตรงกลางโค้งทางลาดฝั่งพระนครเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อ่านต่อ

ทรงวางศิลาพระฤกษ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นใกล้ปลายปีทรงวางศิลาพระฤกษ์ซึ่งบรรจุสิ่งต่างๆต่อไปนี้ไว้

อ่านต่อ

การก่อสร้าง

เสด็จตรวจสะพานพุทธยอดฟ้า

ดูวีดิทัศน์

ทรงเปิดป้ายชื่อสะพานพระพุทธยอดฟ้า

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ วันที่ระลึกมหาจักรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพระราชพิธี

อ่านต่อ