พระปฐมบรมราชานุสรณ์

ในโอกาสฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริให้สร้างสิ่งอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ระลึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้น

อ่านต่อ

เงินทุนดำเนินการก่อสร้างพระปฐมบรมราชานุสรณ์

เงินทุนที่ใช้ในการสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์นั้นประมาณราว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคพระราชทรัพย์เป็นส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง และรัฐบาลจ่ายเงินแผ่นดินช่วยจำนวนหนึ่ง ส่วนเงินอีกจำนวนหนึ่งนั้น มีพระราชดำริว่าควรบอกบุญเรี่ยไรชาวสยามทุกชั้นบรรดาศักดิ์ตามกำลัง

อ่านต่อ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ อุปนายกราชบัณฑิตสภา ผู้อำนวยการแผนกศิลปากรในเวลานั้น ทรงออกแบบ

อ่านต่อ

ทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ วันที่ระลึกมหาจักรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพระราชพิธีที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร

อ่านต่อ